Pumpkin Pie

Pumpkin Pie   Ingredients Crust 2 sticks Soft butter (8 oz) 2 C All purpose flour 1 tbsp Honey ¼ tsp Salt 1 tsp Vanilla 2 tbsp Milk Pumpkin Filling 1 Can Pumpkin (15 oz) ¾ C Granulated sugar ½ tsp salt 2 Eggs 1 Can Evaporated milk (12 oz) 1 [...]